Sách tô màu cho trẻ 7+ tuổi (Phong cảnh ): Cuốn sách này có 40 trang tô màu không gây căng thẳng nhằm gi&#784 (Paperback)

Sách tô màu cho trẻ 7+ tuổi (Phong cảnh ): Cuốn sách này có 40 trang tô màu không gây căng thẳng nhằm gi̐ Cover Image
$11.94
In Our Warehouse - Expected arrival in 2-5 days

Description


Th ng tin chi tiết

Cuốn's ch n y c 40 trang t m u cho trẻ em. S ch sẽ gi p con bạn ph t triển kỹ năng vận động tinh, kỹ năng vận động th v duy tr khả năng tập trung.

Gi của cuốn's ch n y bao gồm quyền tải xuống 6 cuốn's ch kh c trong bộ's ch ở định dạng PDF miễn ph . Chi tiết về a) c ch tải về c c bản PDF v b) nơi c thể t m thấy mật khẩu đều nằm trong cuốn's ch.

Đặc điểm's ch

  • Đ ng b a mềm
  • C c trang m u c thể được in bằng c c bản PDF đ cung cấp. Điều n y c nghĩa l con bạn c thể t lại một trang m u nếu muốn. Phụ huynh v gi o vi n cũng c thể in phiếu ghi tr n giấy d y hơn nếu cần.
  • 40 trang t m u đen trắng
  • 8,5 x 11,0 inch (21,6 x 28 cm)
  • B a 200gms
  • L một m n qu tuyệt vời

H y nhấp v o n t "Th m v o giỏ h ng" v cho con bạn học những điều cơ bản về chuyển động của b t ch v b t mực theo một c ch th vị v hấp dẫn với c c cuốn s ch t m u của ch ng t i, ngay h m nayProduct Details
ISBN: 9781800146433
ISBN-10: 1800146434
Publisher: Best Activity Books for Kids
Publication Date: March 19th, 2020
Pages: 46
Language: Vietnamese